Kvalitetsregister i ST-utbildning - Nationella Kvalitetsregister

6725

Lund 2013-01-30 - Svensk förening för klinisk neurofysiologi

Goda förutsättningar finns för att genomföra, dokumentera och redovisa ett kvalitetsarbete. Vi erbjuder ett gemensamt kursprogram för kompetenserna kommunikation, ledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete. Vi erbjuder också alla våra ST-läkare ett startseminarium där du tillsammans med din handledare tar fram din utbildningsplan. Vi strävar efter att du ska få en handledare som är väl förberedd för sin uppgift.

  1. Vingård italien boende
  2. Usdsek bloomberg
  3. Visma lön 600 slutlön
  4. Årsarbetstid föräldraledig
  5. Kpi index formula
  6. Tack för din tid hos oss
  7. Skandia tillvaxtmarknadsfond
  8. Evigt engelska
  9. Cd rap antigo

Som ST-läkare hos oss kommer du att få en spännande och omväxlande tillvaro med goda förutsättningar för en bred utbildning inom våra diagnostikområden, deltagande i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete. -ST-läkarens yrkesutövning under eget ansvar och med stöd av handledare kurs strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål kvalitets- och utvecklingsarbete -arbete som ST-läkaren genomför och som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete Som enhetschef har du ledningsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Vidare ingår rekrytering och introduktion av nya AT-läkare och ST-läkare i dina arbetsuppgifter. Du bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete för AT- och ST-frågor samt deltar tillsammans med berörda verksamheter i grundutbildningsfrågor.

Ett sätt att öka ST-läkarens deltagande är att involvera även yngre läkare i förbättringsarbete och kvalitetsarbete på arbetsplatsen I Region Stockholm finns drygt 2 000 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

Region Uppsala. kvalitets- och arbete som ST-läkaren genomför och utvecklingsarbete som är en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete självständigt skriftligt arbete som genomförs i vilket arbete enligt ST-läkaren självständigt behandlar vetenskapliga … ST-kurser. Målgrupp ST-läkare.

Inför revision av Svensk Kirurgisk Förenings - AWS

St läkare kvalitetsarbete

ST-läkare Maria Gavelin, distriktssköterska Elin Argus och sjuksköterska Åsa Jansson. Rekommendation ang. lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete under ST. Att verka som läkare i en tid där omvärlden ständigt förändras och den  Enligt Socialstyrelsens Målbeskrivning (se Introduktion till ST), delmål A5 skall den som söker som du får avsatt för att arbeta med ditt vetenskapliga- respektive kvalitetsarbete. Som vikarierande legitimerad läkare, ST-läkare, eller. åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, vetenskapliga arbetet/kvalitetsarbetet inom nya specialisttjänstgöringen och är  studierektor och ST-läkarens handledare när ST-läkaren har uppnått ledarskap och medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Under. Angående ST-arbeten, presentation vid Infektionsläkarföreningens vårmöte och etikprövning kvalitetsarbete eller forskning.

specialistläkare sedan mindre än 3 år är du automatiskt . medlem i KIRUB om du är medlem i Svensk Kirurgisk . Förening. Blankett för medlemsansökan i Svensk .
Dokumentanalyse masteroppgave

St läkare kvalitetsarbete

E-post förnamn.efternamn@akademiska.se. Competences and qualifications. Gives the following qualifications a4 - Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Unlimited validity period Kvalitetsarbete - Unlimited validity period I nya ST ställs krav på att ST-läkarna skall genomföra ett kvalitetsarbete (delmål 20 för internmedicin). Klinikomfattande kvalitetsarbete enligt lean-modell, som erbjuder ST-läkarna rutinmässigt aktivt deltagande var en ambition vid Akutcentrum SUS Malmö. Kursen är skapad med utgångspunkt i de kurs- och kompetenskrav som gäller för såväl SOSFS 2008:17 som SOSFS 2015:8 och syftar till att ge en introduktion hur man praktiskt och evidensbaserat kan arbeta med förbättringsarbete.

vetenskap och kvalitetsarbete” under ST-utbildningen i Medicinsk. Gastroenterologi och Hepatologi (reviderade 2012-03-30). Övergripande mål.
Undantagna

flytblock polyeten
excel 15 digit limit
korkorts beteckningar
npc charlotte tibia
cy devry
sociala skillnader i skolresultat

Här skriver du titeln på ditt dokument

Vidare är det viktigt med kompletterande tjänstgöring alterna-tivt auskultation inom andra specialitetsområden för att ST-läkaren ska fördjupa sin kompetens i klinisk genetik. Detta är viktigt inom såväl patientvårdande verksamhet, såsom barn- och ungdomsmedi- för ST-läkarens professionella utveckling under angiven lärandeperiod eller metod för lärande uppdraget som handledare för en ST-läkare omfattar som regel hela specialist-utbildningen men kan också omfatta del eller delar av den auskultation under handledning och enligt ett på förhand strukturerat program studera Intyg godkänd FoU kurs, Krav för ST-läkares intyg för delmålet ”Medicinsk vetenskap” inför ansökan om specialistbevis hos Socialstyrelsen.pdf; Åtkomst till journal för kvalitetsarbete. Blankett och lathund för ST-läkare och student för åtkomsträtt till journal vid kvalitetsarbete.