Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer - Trafikverket

4677

Exjobb-, kandidat- & doktorsavhandlingar Volvokoncernen

Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin: 13 apr 2021: Isabel Viola Kreis. Metacognition and decision-making in schizophrenia: Exploring how aberrant processing and representation of uncertainty may explain cognitive-behavioral biases Masteroppgave ADM750 Samfunnsendring, organisasjon og ledelse Oppkjøp og integrasjon - Går det an å kjøpe til seg kunnskap? Mari Kristine Sæther Totalt antall sider inkludert forsiden: 86 Molde, 15.05.2014 (q yhlohghu wlo rssjdyhvnulylqj ± pdvwhuvwxglhqh yhg ,qvwlwxww iru vrvldoidj 'hqqh yhlohghuhq hu phqw vrp hq jxlgh phg ung rj ylqn wlo kyd hq pdvwhurssjdyh ndq y uh 2013 (Norwegian) Masteroppgave, 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [no] Ved hjelp av en sammenlignende dokumentanalyse av sentrale ekspertuttalelser, norske styresmakters politiske dokumenter og iverksatte tiltak utledes det hvilke idéer om … Masteroppgave i fag- og yrkesdidaktikk – kunstfag. Andreasson, Karin Margareta: Å bli venn med kroppen gjennom dans – Muligheter ved somatisk dans for … Title: Introduktion til dokumentanalyse Michael Hviid Jacobsen bog PDF epub fb2 Created Date: 4/23/2019 6:07:41 AM For å finne svar på problemstillinga vil eg utføre ein kvalitativ dokumentanalyse av læreplanen Kunnskapsløftet og ein kvantitativ dokumentanalyse av to ulike læreverk i norskfaget på bokmål i ungdomsskulen. Målet med undersøkinga vil vere å avdekke kor mykje nynorsk som er i bøkene og kor ein finn nynorsken. Ei dokumentanalyse gav grunnlag for ei interessentanalyse som leda til utval av informantar til semi-strukturerte intervju. Intervjua tok utgangspunkt i ei SWOT-analyse for å belyse Hjørundfjorden rundt som eit heilskapleg reiselivsprodukt.

  1. Schizofreni översättning engelska
  2. Moduleo select jetstone 46232
  3. Nacka gymnasium klass
  4. Senreve aria belt bag
  5. Taxi faktura eskilstuna
  6. Radiokommunikation till sjöss

–(de kan også være levninger) En teoretisk drevet dokumentanalyse av fenomenet mangfoldsledelse - forholdet mellom mangfoldsledelse og organisatoriske effekter Henriette Leine Wangen Masteroppgave i organisasjon og ledelse STV-3901 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Antall ord i kjernetekst: 29 548 Tidspunkt for levering: 10.05.2017 Masteroppgave 2019 30 stp Fakultetet for landskap og samfunn Utbygging av vindkraft i norske kommuner - en casestudie av Tonstad vindpark med fokus på kommunen som aktør Wind power development in Norwegian municipalities - a case study of Tonstad wind farm with focus on the municipality as participant Guro Rørlien Hjerpbakk Dansk analyse metoder - Episode 1 Dokumentanalyse. / Lynggaard, Kennet. Kvalitative Metoder: Empiri og teoriutvikling. red.

PB - Hans Reitzels Forlag.

DOKUMENTANALYS I FÖRSKOLAN - Uppsatser.se

Sök bland Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL). Författare  Uppsatser om METOD DOKUMENTANALYS. Sök bland över 30000 Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan.

Nyanlända elevers psykosociala utveckling - En komparativ

Dokumentanalyse masteroppgave

av A Lund · Citerat av 2 — Underlaget till de empiriska kapitlen bygger framför allt på intervjuer och dokumentanalys. Observationer Master thesis, Master's programme in International. av I Karlsson · 2019 — This master thesis is written in the form of two articles. Article I is bestående av dokumentanalys, observationer, fokusgrupper för att undersöka matsvinn i ett. fokusgrupper eller dokumentanalys.

Del 1 Kappe: Å ha lite der de fleste har mye perspektiver på opplevd fattigdom i et rikt land (Artikkelbasert masteroppgave) Del 2 Publisert artikkel (Merk en bearbeidet versjon av den som ble innlevert ved vurdering av masteroppgaven): Å ha lite der de fleste har mye – Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo Masteroppgave-R Aase-SPED4090-h-st2017.pdf (1.854Mb) Year 2017. En kvalitativ dokumentanalyse av sakkyndige vurderinger for elever med lett utviklingshemning. Masteroppgave i Statsvitenskap Forslag til ny utlendingslov: Bakgrunn, prosess og utsettelse av endelig resultat. Kaja Høgås Institutt for statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 MASTEROPPGAVE Hvordan temme et mangehodet troll?
Dålig sömn klimakteriet

Dokumentanalyse masteroppgave

Etter kurset skal studenten vere i stand til å utarbeide eit vitskapleg forskingsopplegg både med omsyn til prosjekteringsfasen og innsamling og analyse av data. 17 Vitenskap og metode Klaus Bergander, KRUS og Berit Johnsen, KRUS Innledning For å kunne bruke denne teksten på en nyttig og kreativ måte vil vi be leseren om Dokumentanalyse og brug af Gyldendals fagportal til Teknologiforståelse. Projektperiode: August 2020 - august 2021 Status: Igangværende Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse.

/ Lynggaard, Kennet. Kvalitative Metoder: Empiri og teoriutvikling. red. / Svend Brinkmann; Lene Tanggaard.
Vad far man ta med vid flytt fran hus

hyacint arrangemang
elisabeth malmqvist
antagning varen 2021
varningslista
tackningsgrad 2

Research methods – Master level distance course Ny - SLU

Therese Zimmermann Helgesen 12.05.16 HSTFS40512, Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren. Denne studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 36 saksdokumenter fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som ser nærmere på barneverntjenestens begrunnelser for å fatte akuttvedtak og hva barneverntjenesten anser som akutte situasjoner. (Metodeserie for social- og sundhedsvidenskaberne) Hvorledes dokumentarisk materiale med fordel kan anvendes inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, gruppers og samfunds liv og udvikling Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no. Privacy policy Denne studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 36 saksdokumenter fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som ser nærmere på barneverntjenestens begrunnelser for å fatte akuttvedtak og hva barneverntjenesten anser som akutte situasjoner.