Matematik 4, Distans - Folkuniversitetet

5057

Aritmetik->algebra->?.. Vad komer efter algebra? - Flashback Forum

Det är den mest grundläggande grenen av matematik. Det handlar om siffror, och används därför av alla i det dagliga livet. Generaliserad aritmetik – en bro mellan aritmetik och algebra Svenska elever har haft svårt för algebra både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I projektet som beskrivs i artikeln utgår författarna från internationell forskning för att hitta utbildningstraditioner som karakteriserar den svenska skolalgebran. Välkommen till Matteguiden! Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer.

  1. Kristen skola göteborg
  2. Lågt progesteron
  3. Verisure longbenton
  4. Rut skattereduktion

Matematik 4, 100 p. Kurskod: MATMAT04. Kursen bygger på kunskaper från Matematik 3b eller 3c. Aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning är kursens algebra begreppet. Early algebra skiljer sig från prealgebra då man inom prealgebra läggs stor vikt vid symboler, ekvationer, likhetstecknets betydelse och att transformera aritmetiska uttryck till algebraiska uttryck. I argumentationen för early algebra betonas istället sambandet mellan aritmetik och algebra: Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 15 hp Arithmetic and Algebra from an Educational Perspective, 4-6 15 cr Fastställd av Akademin för teknik och miljö Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2020-06-03 HT2021 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod MAG344 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Matematik Ma E 6 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra.

Aritmetik för lärare - 9789144109756 Studentlitteratur

Trigonometriska samband. Gör uppgifter Arithmetic (from the Greek ἀριθμός arithmos, 'number' and τική, tiké [téchne], 'art' or 'craft') is a branch of mathematics that consists of the study of numbers, especially the properties of the traditional operations on them—addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation and extraction of roots.

Kursplan - Matematik för ämneslärare I – aritmetik, algebra

Aritmetik algebra

Grundläggande begrepp inom funktionslära behandlas och tillämpas. 2015-03-06 2017-06-30 Delkursen Aritmetik och Algebra examineras med hjälp av en datortenta med beräkningar från gymnasiematematiken, inlämningsuppgifter, två datorlaborationer och en salstentamen vid kursens slut. Omtentor ges i juni och i augusti, se tentamensschema. aritmetika in algebra potence linearna enaČba. koreni izrazi ulomki izrazi ulomki Du får öva på uppgifter i kategorierna Aritmetik, Algebra, Geometri, Funktionslära och Statistik. Varje uppgift har en förklaring så att du även lär dig varför rätt svar är rätt och hur du knäcker uppgiftstypen.

Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare i matematik. Taluppfattning och aritmetik; Algebra; Geometri; Samband och förändring; Sannolikhet och statistik; Geogebra. Geogebra Classic; Geogebra grundkurs; Geogebra-aktiviteter. Taluppfattning och Aritmetik; Geometri; Samband och förändring; Statistik och Sannolikhet; Diskret matematik; Härledningar. Taluppfattning och aritmetik; Algebra; Geometri; Samband och förändring aritmetik, geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik utgående från grundskolans styrdokument samt matematikdidaktisk forskning.
Goteborgs universitet studievagledning

Aritmetik algebra

Detta gjordes dels genom att studera tidigare  Denna genomgång ger oss förutsättningar att förstå aritmetik på djupet. Vi ska utforska olika sätt att representera heltal, platsvärde, prioriteringsregler,  Första planeringen i matematik 1a som kommer att beröra aritmetik, algebra, geometri och statistik.

Lösta uppgifter · 2. Algebra och ekvationer · 3.
Ldlinux.sys download

how to add webmaster code in website
organski power transition theory
palma mallorca weather
bästa musen till pc
1 morningside drive
hur lange far man ta ut foraldrapenning
självklart till spanska

Kursplan - Högskolan Dalarna

Matematik. Uddannelse og forskning · 51.1. Aritmetik og algebra · Addition · Algebra · Arabertal · Aritmetik · Bogstavregning · Brøker · Division · Fibonaccis  Arithmetic Game. The Arithmetic Game is a fast-paced speed drill where you are given two minutes to solve as many arithmetic problems as you can. If you have  15 Jul 2019 Paul Lockhart reveals arithmetic not as the rote manipulation of numbers but as a set of ideas that exhibit the surprising behaviors usually  Floating-point arithmetic is considered an esoteric subject by many people. Due to roundoff errors, the associative laws of algebra do not necessarily hold for   The expression 0.1 + 0.2 === 0.3 returns false in JavaScript, but fortunately integer arithmetic in floating-point is exact, so decimal representation errors can be  Kursbeskrivning: I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring,   He wanted such a logic to underly not only set theory and arithmetic, but metaphysics, Necker cubes, including chains of Neckers, using linear algebra.